Četvorodnevna (quartan) groznica i njeno liječenje

Abdullah ibn Bistam prenio je od Kamila, od Muhammeda ibn Ibra­hima al-Džufija, od svog oca, da je on rekao:

“Navratio sam Abu Abdillahu – mir neka je na nj – i on je rekao: ‘Izgledaš mi blijed.’ Odgovorio sam: ‘Imam groznicu (quartan) koja se vraća svakog četvrtog dana.’ On je rekao: ‘A zašto ne koristiš bla­goslovljeni lijek? Izmelji šećer i stavi ga u vodu, pij to na prazan stomak kad god ti se pije voda.’ On (Al-Džufijev otac) je rekao: “Učinio sam to i groznica se više nije vratila.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori