Bolna slezena

Ahmed ibn Jezid prenio je od Ibn Sahafa al-Kufija, od Musa ibn Džafera – mir neka je na nj – od Es-Sadiqa – mir neka je na nj, od Baqira – mir neka je na nj – da je rekao:

“Jedan od njegovih sljedbenika požalio se Imamu Baqiru na bol u slezeni, on ga je liječio sa svim dostupnim lijekovima, ali se bol pove­ćavala svaki dan, sve dok nije dospio do praga smrti. Baqir mu je kazao: ‘Kupi komad poriluka i isprži to u pročišćenom arapskom puteru. Daj to nekome koga muče bolovi. Ako taj to učini, bit će, ako Bog da, izlije­čen.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori