Bol u slezeni

Abd al-Rahman Sahl ibn Muhlid prenio je od svoga oca da je ovaj rekao:

“Otišao sam Imamu Ridi i požalio mu se na bol u slezeni, čija mi žes­tina nije dozvoljavlja spavati noću, a vezala bi me za krevet i danju. On je rekao: ‘A šta misliš o sveobuhvatnom lijeku (čiji su sastojci ranije spomenuti)?’ Zatim je kazao: ‘Uzmi zrno toga sa hladnom vodom i vin­skom supom.’ Učinio sam to kako mi je savjetovao i bol se utišala, hvala Uzvišenom Allahu.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori