Povraćanje u predajama

Džafer ibn Mensur al-Wid'ai prenio je od Husejna ibn Ali ibn Jaqtina, od Muhammeda ibn Fadla, od Hamze al-Thumalija, od Abu Džafera al-Baqira – mir neka je na nj – da je rekao:

“Kome god se izazove povraćanje prije nego što bi on povratio, to je bolje za njega nego sedamdeset vrsta lijekova. Povraćanje izazvano na ovaj način izgoni svaku bolest iz tijela.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori