Lijek za žuticu

Hamad ibn Mihran al-Balhi je rekao: “Često smo posjećivali Imama Ridu u Horasanu. Jednog dana jedan mladić od nas požalio se na žuticu. Imam mu je rekao: ‘Uzmi krastavac i oguli ga. Skuhaj ga u vodi i pij jedan ratl svakog dana u trajanju tri dana, na prazan stomak.’ Mladić nas je kasnije informisao da je on ovim načinom tretirao svoga prijatelja dva puta i da ga je izliječio voljom Uzvišenog Allaha.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori