Vlaga

Salim ibn Ibrahim prenio je od Al-Daylamija, od Davuda al-Raqqija, koji je rekao:

“Čovjek se požalio Imamu Musa ibn Džaferu – mir neka je na nj – na vlažnost. Imam ga je posavjetovao da jede ba'rni na prazan stomak i da ne pije vodu. Čovjek je to učinio i vlažnost je nestala, čak je postao pre­više suh. On se požalio potom Imamu koji mu je savjetovao da jede ba'rni datula i da pije vodu nakon njih. On je to učinio i balans tijela mu se uspostavio.”

 

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori