Tegobe s ušima (uhobolja)

Imam je rekao:

“Uzmi rutvicu i iskuhaj je u maslinovom ulju. Stavi nekoliko kapi u uho i patnja će se povući voljom Uzvišenog Allaha.”

Abdullah ibn al-Ajlah prenio je od Ibrahima ibn Muhammeda al-Mutatabbiba, da je ovaj rekao: “Jedan od sljedbenika požalio se jednom od Imama na bol u uhu i krv i gnoj koji izlaze iz uha. Imam mu je rekao: ‘Uzmi starijeg sira, što starijeg, i fino ga samelji. Potom ga pomiješaj sa ženinim mlijekom i podgrij na blagoj vatri. Stavi nekoliko kapi toga u uho koje krvari. Ono će biti izliječeno, voljom Uzvišenog Allaha.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori