Ljekovitost devinog mlijeka

Al-Džarud ibn Muhammed prenio je od Muhammeda ibn Isaa, od Kamila, koji je rekao: “Čuo sam Musa ibn Abdullaha, sina Husejnovog, koji kaže: ‘Čuo sam šejhove kako kažu: Mlijeko deve muzare je lijek za svaku tjelesnu bolest.’” Od Abu Abdillaha se prenosi da je rekao isto to, izuzev što je do­dao: “U njemu je lijek za svaku bolest i tegobu u tijelu. Ono čisti tijelo, uklanja nečistoće iz njega i pročišćuje ga potpuno.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori