Lišaj i lepra

Abdullah i Husejn, dva Bistamova sina, prenijeli su od Muhammeda ibn Halafa, od Muhammeda al-Wašša, od Abdullaha ibn Sinana, da je rekao:

“Požalio se neki čovjek Abu Abdillahu – mir neka je na nj – na vitiligo i na lepru. Abu Abdillah je na to rekao: “Uđi u saunu i pomiješaj henu sa ljepilom (lime) i zaodjeni time svoje tijelo. Ničim drugim poslije ovoga ne možeš biti izliječen.” Čovjek je rekao: “Allaha mi, učinio sam to samo jedanput i Allah me je izliječio, a takvo šta mi se više nije nikada vratilo.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori