Kašalj

Ahmed ibn Salih prenio je od Muhammeda ibn Abdul Salema, koji je rekao:

“Posjetio sam Imama Al-Ridu – mir neka je na nj – sa grupom ljudi iz Horasana. Poselamili smo ga i on je odselamio. On je zatražio od nas da svi iznesemo svoja pitanja i zahtjeve, a potom je odgovorio na sve to. Zatim je pogledao u mene i rekao: ‘A ti, iznesi svoj problem.’ Rekoh: ‘O sine Allahova Poslanika, ja ti se jadam na žestoki kašalj koji me obuzeo.’ On je upitao: ‘Da li ti je kašalj akutni ili hronični?’ Odgovorih: ‘Oboje.’ On reče: ‘Uzmi komad bijelog bibera, dva dijela abarfiyuna, i nešto od sljedećih elemenata: jedan dio od bijelog kukurijeka, indijskog narda (indi­jska biljka iz koje se dobiva lijekovito ulje), cardamoma, šafrana i bunike. Sve njih prosij kroz komad svile i izmiješaj sa jednakom količi­nom meda iz kojeg je uklonjena pjena i otpad. Uzmi zrno (habba) sa ­komoračem u vodi prije spavanja za hronični i akutni kašalj. Neka voda bude mlaka. To će ukloniti tvoj kašalj u potpunosti.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori