Kralj svih lijekova

Al-Sirri ibn Ahmed ibn al-Sirri prenio je od Muhammeda ibn Yahya al-Armanija od Muhammeda ibn Sinana, od Al-Ride – mir neka je na nj – koji je rekao: “Musa ibn Džafer – mir neka je na nj – se razbolio i njemu je došao profesionalni liječnik sa pomoćnicima, pa su oni počeli opisivati čudesne učinke svojih lijekova. Čuo sam ga kad kaže: ‘Ogranič­ite se na kralja svih lijekova – myrobalan, anis i šećer. Uzi­mati to u početku ljeta u trajanju tri mjeseca, tri puta mjesečno; i u po­četku zime tri mjeseca, tri dana u mjesecu, tri puta. Neka mjesto anisa bude blizu gummastic (mastika), i niko neće oboljeti pored toga, izuzev od bolesti smrti.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori