Bol mokraćnog mjehura i uretre

Imam je rekao: “Uzmi krastavac i oguli ga, kuhaj njegovu oguljinu u vodi sa kori­jenom od endivije (vrsta salate). Potom to izvadi i stavi u tečnost grumen šećera. Pij jedan ratl svaki dan prije doručka u trajanju od tri dana. Ovo je dokazano i provjereno dobro i korisno, ako Bog da.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori