Limun

Abu Giyas Abdullah ibn Bistam prenio je od Abu Abdillaha ibn Ibra­hima, od Muhammed ibn al-Džehma, od Ibrahim ibn al-Hasan al-Džaf­erija, od Abu Abdillaha – mir neka je na nj – koji je rekao svojim sljed­benicima:

“Recite mi, kako su vas savjetovali vaši doktori da jedete limun?” On je odgovorio: “O sine Allahova Poslanika, oni su nas savjetovali da jedemo prije obroka.” On reče: “Nema ništa korisnije od toga, ali nakon jela. Konzumirajte ga ukuhanog jer njegova košpica ima miomiris poput mirisa miska (mošus).” On je, također – mir neka je na nj – rekao: “Limun je dobar prije jela, ali je bolji poslije jela.” Još je rekao: “On uz­rokuje tegobe prije jela, a koristan je poslje jela. Suhi sir vari limun.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori