Strah u toku spavanja

Abu Ubejde ibn Muhammed ibn Ubejd prenio je od Abu Muhammed ibn Ubejda, od Al-Nadr ibn Suwejda, od Mejsara, od Es-Sadiqa – mir neka je na nj – da mu je čovjek rekao: “O sine Allahova Poslanika, ja imam sluškinju koju često proganja strah u toku spavanja. Ponekad se to toliko intenzivira da ona uopće ne miruje. Imala je jednu hamajliju na svojoj ruci. I neko ju je vidio da se liječi njom i kazao da su je obuzeli džinni, i da ju je nemoguće izliječiti.” Imam je rekao: “Poduči je da otvori krvni sud i da uzme vode od kopra, prokuhane sa medom, te da to pije tokom tri dana. Allah Uzvišeni će je povratiti u zdravo stanje.” Čovjek je rekao: “Učinio sam to i ona je bila izliječena, voljom Uzvišenog Allaha.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori