Mirišljiva usta

Od Imama es-Sadiqa – mir neka je na nj –prenosi se da je rekao: “Primjena korabe u noći usta čini mirisnim.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori