Zaštita od džinna

Abdullah ibn Yahya al-Bazzaz prenio je od Ali ibn Muskana, od Ab­dullaha ibn al-Mufaddala al-Nawfalija, od njegova oca, od Husejna ibn Alija, mir neka je na nj, koji je rekao:

“Izgovaram ove riječi, ne obraćajući pažnju na džinne i ljude koji su oko mene: ‘U ime Allaha, i sa Allahom, i prema Allahu, i na Allahovom putu, i u skladu sa vjerom Allahova Poslanika, mir Allahov neka je na nj i njegovu porodicu. O Allahu, zaštiti me Svojom snagom i Svojom moći i Svojom nadmoćnošću od svakog zlonamjernika i spletki pokvaren­jaka. Zacijelo ja volim pravedne i odabrane. O Allahu, bla­goslovi Muhammeda, Poslanika i njegovu porodicu.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori