Za svaku bol

Muhammed ibn Hamid prenio je od Halafa ibn Hamada od Halid al-Abasija, da je ovaj rekao:

“Ali ibn Musa – mir neka je na nj – podučio me je ovoj dovi i rekao: ‘Uči je tvojoj braći među vjernicima, jer ona je lijek za svaku bol: Tražim zaštitu za sebe od Gospodara Zemlje i nebesa. Tražim zaštitu za sebe kod Njega, odnosno Onoga sa Čijim imenom ne može nijedna bolest naško­diti. Tražim zaštitu za sebe kod Onoga Čije ime je blagoslov i lijek.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori