Vruća krv i čirevi

Muhammed ibn Hilal prenio je od Ali ibn Mihrana, od Hamada ibn Isaa, od Hariza ibn Abdullaha, od Abu Abdillaha Es-Sadiqa – mir neka je na nj – koji je rekao:

“Većina ovih čireva i rana su od pretjerano vruće krvi koju čovjek blagovremeno ne odstrani. Koga god snađe nešto od toga, neka kada pođe na počinak izgovori: ‘Utječem se licu Allahovom, moći Njegovoj, Njegovim savršenim riječima koje ne mimoilaze ništa od zlog  i ništa što posjeduje zlo.’ Kada izgovori ovo, nijedan od džinna mu ne može nauditi i on će ozdraviti, ako Bog da.

Napokon, napiši na papir za osobu koja pati od čira (apscesa) sljedeće:

لا آلاء إلا آلاؤك يا الله
علمك به محيط علمك به کهلسون

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori