Tuberkuloza

Muhammed ibn Kesir al-Dimešqi prenio je od Hasana ibn Alija ibn Yaqtina, od Ride, Alija ibn Musaa – mir neka je na nj – da je rekao:

“Ovo je dova za naše sljedbenike za bolest sušice: ‘O Allahu, o Go­spodaru svih gospodstava, o Upravljaču svih upravljača, o Bože svih božanstava, o Kralju svih kraljeva, o Svemoćni Vladaru Nebesa i Zemlje. Izliječi me i daj mi ozdravljenje od ove bolesti, jer ja sam Tvoj sluga i sin Tvoga sluge, ja sam se našao u Tvojem okrilju, i moj perčin je u Tvojoj ruci.’ Izgovori ovo tri puta, i Allah, Moćni i Svemogući, zaštitit će te ­Svojom snagom i Svojom moći, ako Bog da.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori