Krčanje u stomaku

Salama ibn Muhammed al-Ašari prenio je od Osmana ibn Isaa, koji je rekao: “Čovjek se požalio Abu Hasanu (Musa al-Kazimu) – mir neka je na nj –rekavši: ‘Muči me krčanje u stomaku. To mi se nikada ne povlači i to me sramoti pred ljudima, jer oni mogu čuti zvuk toga. Zato moli za mene da budem izliječen.’ Imam je odgovorio: ‘Kada završiš noćni na­maz, izgovori: O Allahu, što god znam dobra, to je od Tebe. Nema ni­kakva mog udjela u tom dobru. Što god znam od zla, ti si me upozorio na to, te nemam izgovora za to. O Allahu, utječem ti se od oslanjanja na ono u čemu nema dobra za mene ili upuštanja u ono za što nemam opravdanja.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori