Kamenčić u uhu

Preneseno je od Bekra, od njegova Amidže Sudayra, koji je rekao:

“Uzeo sam šljunak i zagrebao njime po svom uhu, zrno se zabilo u moje uho. Svaki napor koji sam uložio da ga otklonim bio je uzaludan. Čak mi ni liječnik nije mogao pomoći. Kada sam na hadždžu susreo Imama Baqira – mir neka je na nj – i objasnio mu nevolju koja me snašla, on je to rekao Es-Sadiqu, mir neka je na nj: ‘O Džafer, odvedi ga na svjet­lost i pregledaj ga.’ Es Sadiq je pogledao u moje uho i rekao: ‘Ne vidim ništa.’ Imam Baqir je rekao: ‘Priđi!’ Ja sam mu prišao, a on je po­tom rekao: ‘O moj Bože, ukloni mu to bez teškoće i štete kao što si učinio da ono uđe.’ Potom je rekao: ‘Ponavljaj to tri puta.’ Ja sam to po­navljao, i zatim je on rekao: ‘Stavi svoj prst u nj!’ Ja sam stavio prst u nj i izvukao zrno šljunka. Neka je slava Allahu, Gospodaru svih svjetova!”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori