Išijas

Mu'alla ibn Ibrahim al-Wasiti prenio je od Ibn Mahbuba, od Muhriza ibn Sulejmana al-Azraqa, Abu al-Džaruda, od Abu Ishaqa, od Al-Harisa al-A'wara al-Hamdanija, od Emir al-mu'minina – mir neka je na nj – da mu se jedan od njegovih ashaba požalio na išijas, a on mu je odgovorio:

“Kada ti se to dogodi, stavi svoju ruku na bolno mjesto i reci: ‘U ime Allaha, Blagog i Milostivog. U ime Allaha i sa Allahom, tražim utočište u Allahovom imenu, Veličanstvenom, tražim utočište u Allahovom imenu, Moćnom, od nesreće naglog poremećaja u krvnim sudovima, i od nesreće vreline vatre.’ Ti ćeš biti izliječen, ako Bog da.” Čovjek je rekao: “Ponovio sam ove riječi tri puta i Allah je uklonio moju patnju i tako sam postao izliječen.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori