Hemoroidi

Al-Hawarini al-Razi prenio je od Safvana ibn Yahya al-Sabirija, od Jakuba ibn Šuajba, od Abana ibn Taghlaba, od Abd al-Al'a, od Abu Abd al-Rahmana al-Sulamija, od Emir al-mu'minina – mir neka je na nj – koji je rekao:

“Ko god traži spas od hemoroida, ovom dovom bit će zaštićen, ako Bog da. A ona je: ‘O Uzvišeni, o Istaknuti, o Milostivi, o Bliski, o Onaj koji se odazivaš, o Stvaraoče, o Blagi, blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, spusti svoj blagoslov na mene i spasi me od ove moje patnje.’ On će biti izliječen od toga, ako Bog da.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori