Bol u ustima

Hafiz ibn Ejjub Al-Džurjani prenio je od Ali ibn Asbata, od Abu Hamze, od Abu Basira, od Imama Abu Abdillaha – mir neka je na nj – da je Abu Basir kazao:

“Jedan od Imamovih sljedbenika požalio se Imamu na bol u ustima. Imam Abu Abdillah mu je rekao: ‘Kada te bol spopadne, stavi svoju ruku na usta i reci: U ime Allaha, Blagog i Milostivog. U ime Allaha, sa Čijim imenom bolesti ne mogu naškoditi. Ja tražim utočište u rječima Božijim sa Čijim imenom ništa ne može nauditi. O Najsvetiji, o Najsvetiji, o Najsvetiji, tako Ti Tvoga imena, o Gospodaru, Najčistiji, Najsvetiji, Najblagodarniji, ko god Ti zaišće na ovaj način, Ti mu to podari; i ko god Te pozove ovako, Ti mu se odazovi. Molim te o Allahu, o Allahu, blagoslovi Poslanika Muhammeda i njegov Ehli-bejt, i izliječi bol u mojim ustima, mojoj glavi, mojim ušima, popravi moj vid, moj stomak, moja leđa, moje udove i sve moje organe.’ Tvoja patnja će biti otklonjena, ako Bog da.”

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa perzijskog: Amar Imamović

Pitanja i odgovori