Bol u stomaku

Ahmed ibn Abd al-Rahman ibn Džemila prenio je od Al-Hasana ibn Halida, koji je rekao:

“Napisao sam Abu Hasanu – mir neka je na nj – žalopojku na bolest u stomaku i tražio sam od njega molitvu za to. On je napisao: ‘U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.’ Potom je napisao prvu suru Kur'ana, dvije sure za traženje utočišta od zla (Al-Feleq i Al-Nas) i suru Al-Ihlas. Na kraju je napisao: ‘Utječem se ispred lica Allahova veličanstvenog, kao i Njegovoj neprestanoj moći, Njegovoj snazi koja ne jenjava – od zla ove patnje i zla što je u njoj i zla onoga čega se plašim.’ Također je rekao: ‘Napiši to na tabli (dasci) ili na lopatici, potom to operi u kišnici i pij tu vodu prije doručka i prije spavanja. Napiši ispod toga: On je to učinio lijekom za svaku bolest.’”

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa perzijskog: Amar Imamović

Pitanja i odgovori