Tvrdi bijeli šećer

Prenosi se od Abu Džafera al-Baqira – mir neka je na nj – da je rekao: “Teško tebi, o Zarara, koji činiš ljude nemarnim prema odličnosti grumena (kocke) šećera, u tome je korist protiv sedamdeset bolesti, i on uklanja i iskorjenjuje sluzavost u potpunosti.”

 

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori