Patlidžan

Abu Hassan al-Mu'alla Sedždžad prenio je od Abu al-Hajra al-Razija, od Muhammeda ibn Isaa, od Muhammeda ibn Jaqtina, od Sa'd ibn Mus­lima, od Abu al-‘Azz al-Nahhasa, od Ibn Abu Ja'quba, koji je prenio od Imama Sadika, mir neka je na nj: “Jedite patlidžan, on je lijek za svaku bolest.”

Od njega se također prenosi istim lancem prenosilaca da je rekao: “Pat­lidžan je dobar za crni žuč, a ne šteti žutom žuču.”

Od Imama Ride – mir neka je na nj – prenosi se da je znao reći svojim slugama: “Spravite nam patlidžan, jer je on topao u hladnoći i hladan na vrućini, pogodan u svim vremenima i dobar u svim uslovima.” On kaže: “Čuo sam ga kako govori: ‘Gomila balzama (miomirisa) za nas i poto­čarke za Benu Umejje; kuping ponedjeljkom za nas i utorak za Benu Umejje.’”

 

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori