Krčanje u stomaku

Ahmed ibn Muharib al-Sudani prenio je od Safwana ibn Isa ibn Ya­hya al-Baja, od Abd al-Rahmana ibn al-Džehma da se Zerih al-Muharibi požalio Abu Abdillahu – mir neka je na nj – na krčanje u stomaku. Imam ga je upitao:

“Da li te to muči?” “Da”, odgovori on. Imam reče: “A šta te sprečava od uzimanja crnog kumina i meda s njim?”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori