Bol u stomaku

Muhammed ibn Abdullah al-Katib prenio je od Ahmeda ibn Ishaqa, koji je rekao:

“Ja bih često sjeo sa Imamom Ridom, te bih mu rekao: ‘O sine Alla­hova Poslanika, moj otac pati od boli u stomaku već tri noći i jedva to trpi.’ Imam reče: ‘A šta misliš o sveobuhvatnom lijeku?’  Rekoh: ‘Ja ne znam za njeg.’ On reče: ‘Ahmed ibn Ibrahim al-Tammar zna to. Uzmi jedno njegovo zrno i daj da to pije sa uvarkom mirte (mrče). On će oz­draviti odjednom.’ On (Ahmed) je kasnije rekao: ‘Otišao sam Al-Tam­maru i uzeo od njega veću količinu lijeka, dao sam svome ocu jedno zrno toga i on je trenutno ozdravio.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori