Ulje jasmina

Al-Abas ibn Asim al-Mu'adhin prenio je od Ibrahima ibn al-Mufad­dala, od Hamada ibn Isaa, od Hariz ibn Abdullaha al-Sidžistanija, od Abu Hamze, od Abu Džafera Muhammeda al-Baqira – mir neka je na nj – koji je rekao:

“Allahov Poslasnik – mir i blagoslov Allahov neka su na nj i njegovu porodicu – je rekao: ‘Nema korisnijeg ulja za tijelo od jasmina (zam­baka). U njemu su brojne koristi i lijek za 70 bolesti.’”

Prenosi se od Abu Abdillaha – mir neka je na nj – da je rekao: “Koristite al-kays i pomažite se njime, jer u njemu je lijek za 70 bolesti.” Prisutni su rekli: “O sine Allahova Poslanika, a šta je to al-kays?” On je odgovorio: “To je jasmin.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori