Stalno krvarenje

Al-Mas'udi je prenio od Hasana ibn Halida, koji je rekao:

“Žena je napisala pismo Imamu Ridi – mir neka je na nj – žaleći se na stalno krvarenje. On joj je odgovorio: ‘Uzmi Allahovom voljom pregršt korijandera i ruja (sumaka). Jedan ruj (sumak) namoči, i ostavi ih preko noći van kuće. Potom ih skuhaj u glinenom loncu i pij sok od toga. To će zaustaviti krvarenje osim u vrijeme menstruacije.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori