Kamenac u mokraćnom mjehuru i bolovi u struku

Al-Hidr ibn Muhammed prenio je od Al-Harazija da je ovaj rekao: “Svratio sam jednog dana jednom od Imama, mir neka je na nj. Poselamio sam ga i zamolio da uputi dovu mome bratu, koji je patio od kamenaca i nije mogao spavati. On mi reče: ‘Vrati se i uzmi nešto crnog mirobalana, beleric mirobalana i embric mirobalana. Uzmi jednaku ko­ličinu plavog bdelljuma, bibera, dugog bibera, kineskog cimeta, džum­bira, secacula, slatkog flaga, anicai galange. Izmelji sve to i prosij, a potom izmiješaj sa čistim kravljim maslom. Nakon toga, sve to pomiješaj sa dvostrukom količinom meda iz kojeg je uklonjena pjena. Pij to u ko­ličini lješnjaka ili manjeg oraha.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori