Probadanje (kucanje) u krvnim sudovima

Ahmed ibn Muhammed ibn al-Džarud prenio je od Muhammeda ibn Isaa, od Davud ibn Razina, koji je rekao:

“Požalio sam se Abu Abdillahu, mir neka je na nj, i rekao: ‘O sine All¬lahova Poslanika, jučer je jedan od mojih krvnih sudova počeo probadati i ja sam već ujutro poželio da ti dođem i zatražim pomoć.’ On odgovori: ‘Stavi svoju ruku na mjesto gdje probada i reci tri puta: Allah, Allah, Allah, moj Gospodar je istina. I to će se povući odjednom.”

Prenosi se od Al-Mufaddala ibn Omera al-Džufija, od Abu Abdillaha Es-Sadiqa, mir neka je na nj, da je rekao: “Uči od mene, o Mufaddale, dovu za sve patnje kao što su lupanje krvnih sudova i drugih stvari. Reci: ‘U ime Allaha i sa Allahom, koliko mnogo je Allahovih blagoslova u mirnom krvnom sudu i u nemirnom, na cijenjenom i na nevaljalom robu.’ Uzmi potom svoju bradu svojom desnom rukom, nakon farz-na¬maza, i reci tri puta: ‘O Allahu, ukloni moje nevolje i ubrzaj moje oz¬dravljenje i izliječi moju ranu.’ Poželjno je da ovo izgovaraš sa suzama i jecanjem.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori