Bezumnost

Osman ibn Sa'id al-Qattan prenio je od Sa'dana ibn Muslima, a ovaj od Muhammeda ibn Ibrahima, koji je rekao:

“Neki čovjek je došao kod Abu Abdillaha – mir neka je na nj – i u tom trenutku ga je snašao mentalni napad. Imam – mir neka je na nj – je rekao: ‘Uči ovu dovu kada ideš na spavanje: U ime Allaha i sa Allahom. Ja vjerujem u Allaha, a ne vjerujem u idole. O Allahu, zaštiti me kada spavam i kada sam budan. Utječem se moći Allahovoj i Njegovom Veličinom, od onoga što me može snaći i čega se plašim.’” Čovjek je rekao: “Učinio sam tako i bio sam izliječen, voljom Uzvišenog Allaha.”

Od njega se prenosi da je rekao: “Koga god snađe duševna bolest, neka zatraži zaštitu utorkom po noći ovom korisnom dovom.” Potom je spomenuo prethodni hadis i rekao: “Bolest se više neće vratiti. Učite ovu dovu u zoru nakon traženja oprosta od Allaha, kao i poslije okončanja noćnih nafila.”

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa perzijskog: Amar Imamović

Pitanja i odgovori