Duhovne vrijednosti bolesti

“Emir al-mu'minin – mir neka je na nj – posjetio je Salmana al-Fa­risija te mu rekao: ‘O Abu Abdillah, kakva ti je to bolest?’ On je odgo­vorio: ‘O Emir al-mu'minin, hvala neka je Allahu, ja ti se jadam na mnoge bolesti.’ Emir al-Mu'minin mu je odgovorio: ‘Ne žalosti se o Abu Abdillah, jer nema nijedan naš sljedbenik (šiija) koji je pogođen patnjom, a da to nije zbog njegova grijeha učinjenog prethodno; patnja i bol su pro­čišćenje njegovog grijeha.’ Salman je odgovorio: ‘Ako je to tako kao što ti kažeš, onda za nas nema drugog načina  da se izliječimo od grijeha, osim da se duhovno pročistimo.’ Ali – mir neka je na nj – je rekao: ‘O Salmane, postoji pročišćenje od grijeha u istrajnosti i strpljivosti, u bolu i dovi upućenoj tvome Svevišnjem Gospodaru. Jer, moleći Njega na ova dva načina, On će te obdariti dobrim djelima i uzdići te u stepenima. Što se tiče patnje i bolesti, to je isključivo za čišćenje i pokajanje za svoje gri­jehe.’” Husejn je rekao: “Salman je poljubio njegovo čelo i zaplakao ka­zavši: ‘Da nije bilo tebe, o Emir al-mu'minin, ko bi nam pojasnio ove stvari?’”
“Čuo sam od Es-Sadika – mir neka je na nj – a on od Baqira – mir neka je na nj – da je rekao: ‘Kada se vjernik razboli, Allah saopćava svom meleku na lijevom ramenu: Ne zabilježi ni jedan grijeh mom slugi dokle god je on u mom gostoprimstvu i na mom čuvanju. Allah također ka­zuje meleku na njegovom desnom ramenu: Zabilježi mom robu u nje­gov defter sva dobra djela koja bi on učinio da je bio zdrav.’”

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa perzijskog: Amar Imamović

Pitanja i odgovori