Misvak

Hariz ibn Ejjub al-Džurjani prenio je od Muhammeda ibn Abu Nusayra, od Muhammeda ibn Ishaqa, od Ammara al-Nawhalija, od Ab­dullaha – mir neka je na nj – koji je ovu izjavu pripisao Emir al-­mu'mininu – mir neka je na nj – da je on rekao:

“Učenje Kur'ana, misvak (drvce za čišćenje zubi) i “Storax” su čistači sluzi.”

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa perzijskog: Amar Imamović

Pitanja i odgovori