Bismila pri uzimanju lijekova

Ibrahim ibn Muslim prenio je od Abd al-Rahmana ibn Abu Nadžrana, od Junus ibn Jaquba, koji je rekao: “Upitao sam Abu Abdil­laha – mir neka je na nj – o čovjeku koji uzima lijekove koji ponekad štete, a ponekad liječe. Oni koji liječe su međutim brojniji.” On je odgo­vorio: “Allah je poslao bolesti i lijekove za njih. On nije stvorio bolest bez lijeka, stoga tražite lijek i spominjite ime Uzvišenog Allaha.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori