Sura Fatiha

Od Imama Sadika – mir neka je na nj – preneseno je da je rekao: “Nećete proučiti suru Al-Hamd nad bilo kojom patnjom, a da se ona neće povući, ako Bog da.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija  „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2004., preveo sa engleskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori