Definicije pet univerzalija

Vrsta (نوع) je općeniti pojam koji ukazuje na cijelu bit svojih objekata, i takvi pojmovi su, naprimjer: konj, mačka, krava i sl. 

Rod (جنـس) je općeniti pojam koji ukazuje na širi dio biti svojih objekata. Takvi pojmovi su, naprimjer: životinja, tijelo, boja i sl. 

Razlika (فصل) je općeniti pojam koji ukazuje na dio biti i ekvipolentan je svojim objektima. Ovakvi pojmovi su razumno biće, onaj koji rže, onaj koji mjauče i sl. 

Vrsni akcident ili osobeni akcident (عـرض خاص) je općeniti pojam koji ukazuje na svojstveni atribut i izvan je biti svojih objekata. Ovdje spadaju pojmovi pjesnik, onaj koji se smije itd.

Ekstenzivni akcident ili općeniti akcident (عـرض عام) je općeniti pojam koji ukazuje na ekstenzivnu osobinu i van biti svojih objekata. Naprim­jer, ovdje se ubrajaju pojmovi crn, onaj koji hoda, lijepo i sl.

Izvor: Akbar Eydi, Islamska logika, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Amar Imamović

Pitanja i odgovori