Seminar na temu hazreti Fatima među nama

Hazreti Fatima među nama naziv je seminara koji se 7. 5. 2013. održao u hotelu Holywood na Ilidži. Seminar je organizirala Ženska edukaciona organizacija “Kewser” u saradnji s Fondacijom “Mulla Sadra” u BiH iz Sarajeva. Na seminaru je bilo govora o ličnosti hazreti Fatime, mir s njom, kao uzoru svim ženama, njezinoj ulozi kao žene i majke i njezinom doprinosu cjelokupnom čovječanstvu. Između ostalog, govorilo se i o ulozi žene u današnjem društvu, obavezi žene muslimanke u zapadnom društvu, o štetnostima pokreta kao što su feminizam i nekim drugim temama.

Izlagačice na seminaru bile su: Sadika Avdić, predsjednica Ž.E.O. Kewser, Amina Čorak, koja se obratila ispred Fondacije “Mulla Sadra” u BiH, Dr. Mubina Moker, Mr. Đermana Šeta, Mr. Elma Tatar, magistrica psihologije, prof. Selam Kukavica, Selma Velić, studentica IPF-a u Bihaću i Amra Babić, načelnica općine Visoko.

Seminar je trajao od  9:30 do 17:00 i protekao je u lijepom ozračju, a na samom kraju prisutni su iznijeli svoje zaključke. Proglašen je vrlo uspješnim i korisnim. Moderatorica seminara bila je Sabrija Mehmedović, magistrica pedagogije.

Pitanja i odgovori