Treća figura

Kod treće figure srednji termin je u objema premisama subjekt. Upoređu­jući ovu figuru sa prvom figurom uvidjet ćemo da se razlikuju jedino po manjoj premisi, to znači da velika premisa ima svoj prirodni položaj, dok se kod male premise desila zamjena mjesta predikata i subjekta. Zbog ove promjene kod treće figure izvođenje zaključka, tj. kretanje uma od premisa ka rezultatu je teže i složenije od druge figure.

Uvjeti treće figure

a. Afirmacija male premise,

b. jedna od premisa treba biti univerzalija.

Naprimjer: Svako tijelo ima težinu. Neka od tjelesa nisu u tečnom stanju. Zaključak: Neke od stvari koje imaju težinu nisu tečnost.

Ako se ne poštuje prvi uvjet, rezultat nije ispravan, kao u sljedećem prim­jeru.

Nijedan čovjek nije kamen. Neki od ljudi imaju tijelo. U ovom slučaju ne može se izvesti zaključak: Neka kamenja nemaju tijelo.

Također, ako se ne poštuje drugi uvjet, imamo netačan zaključak.

Neki ljudi su bijelci. Neki ljudi su crnci. Netačno je reći: Neki bijelci su crnci.

Produktivni modusi treće figure

Od šesnaest mogućih modusa kod treće figure šest modusa je produk­tivno.

1. Modus afirmativne univerzalije sa afirmativnom univerzalijom rezultira afirmirajućom partikularijom.

Svaki čovjek je životinja. Svaki čovjek je razumno biće. Zaključak: Neke životinje su razumna bića.

2. Modus afirmativne univerzalije sa negirajućom univerzalijom rezultira negirajućom partikularijom.

Svaka životinja je rastuće tijelo. Nijedna životinja nije drvo. Zaključak: Neka rastuća tijela nisu drvo.

3. Modus afirmativne partikularije sa afirmativnom univerzalijom rezultira afirmativnom partikularijom.

Neke tečnosti su crvene boje. Sve tečnosti su pokretljive. Zaključak: Neke stvari crvene boje su pokretljive.

4. Modus afirmativne univerzalije sa afirmativnom partikularijom rezultira afirmativnom partikularijom.

Svaka životinja ima tijelo. Neke od životinja su pjesnici. Zaključak: Neka od tjelesa su pjesnici.

5. Modus afirmativne univerzalije sa negirajućom partikularijom rezultira negirajućom partikularijom.

Svako drvo je čvrsto tijelo. Neka od drveća nisu savitljiva. Zaključak: Neka čvrsta tijela nisu savitljiva.

6. Modus afirmativne partikularije sa negirajućom univerzalijom rezultira negirajućom partikularijom.

Neki muslimani su Hercegovci. Nijedan musliman nije izdajnik svoje do­movine. Zaključak: Neki Hercegovci nisu izdajice svoje domovine.

Izvor: Akbar Eydi, Islamska logika, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Amar Imamović

Pitanja i odgovori