Druga figura

Kod druge figure srednji termin je u objema ­premisama predikat. Upoređujući drugu figuru sa prvom figurom, koja ujedno predstavlja uzor i mjerilo svih ostalih figura, vidi se da je srednji termin samo promijenio mjesto u većoj premisi. U manjoj premisi srednji termin je sačuvao svoje prirodno mjesto jer je prvi dio, rezultat također, i u manjoj premisi prvi dio, što i predstavlja prirodni položaj. U ovoj figuri um se mogo lakše kreće od uvoda ka zaključku u odnosu na sljedeće fig­ure.

Uvjeti druge figure 

Druga figura ima dva uvjeta:

a. Razlikovanje kvaliteta kod uvodnih premisa,

b. univerzalnost veće premise.

Naprimjer: Neki ljudi su bijeli. Nijedan crnac nije bijel. Može se izvesti zaključak: Neki bijelci nisu crni.

Na sljedećem primjeru, budući da prvi uvjet nije ispoštovan, rezultat neće biti ispravan iako su premise ispravne.

Neki ljudi su bijeli. Svaki snijeg je bijel. Zaključak: Neki ljudi su snijeg.

Na sljedećem primjeru zbog nepoštivanja drugog uvjeta rezultat neće biti ispravan.

Svaki čovjek je razumno biće. Neke životinje nisu razumno biće. Zaklju­čak: Neki ljudi nisu razumno biće.

Produktivni modusi druge figure  

Za drugu figuru, kao i za prvu figuru, može se pretpostaviti šesnaest mo­dusa od kojih samo četiri daju ispravan rezultat.

1. Modus afirmativne univerzalije sa negirajućom univerzalijom rezultira negirajućom univerzalijom.

Svaki kamen je čvrsta materija. Nijedna tečnost nije čvrsta materija. Zaključak: Nijedan kamen nije tečan.

2. Modus negirajuće univerzalije sa afirmirajućom univerzalijom rezultira negirajućom univerzalijom.

Nijedno drvo nije životinja. Svaki konj je životinja. Zaključak: Nijedno drvo nije konj.

3. Modus afirmirajuće partikularije sa negirajućom univerzalijom re­zutira negirajućom partikularijom.

Neke od tečnosti su vode. Nijedan čovjek nije tečnost. Zaključak: Neke tečnosti nisu čovjek.

4. Modus negirajuće partikularije sa afirmirajućom univerzalijom rezultira negirajućom partikularijom.

Neki od ljudi nisu bijeli. Svaki pamuk je bijel. Zaključak: Neki od ljudi nisu pamuk.

Izvor: Akbar Eydi, Islamska logika, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Amar Imamović

Pitanja i odgovori