Četvrta figura

U četvrtoj figuri srednji termin je subjekt male premise i predikat velike premise. Ova figura je potpuno oprečna prvoj figuri, zbog čega je iz­vođenje zaključaka u njoj najkompliciranije. Iz istog razloga neki logi­čari, kao i Aristotel, nikako nisu raspravljali o ovoj figuri niti su je navodili u svojim djelima.

Uvjeti četvrte figure

a. Nijedna od premisa ne smije biti negirajuća partikularija,

b. mala premisa mora biti univerzalija u slučaju da su obje premise afirmirajuće.

S obzirom na posljednji uvjet, ako je mala premisa afirmativna partiku­larija, velika premisa obavezno mora biti negirajuća univerzalija, i ni­kako ne može biti afirmirajuća, jer je u suprotnom modus neproduktivan.

U sljedećim primjerima rezultati nisu ispravni zbog nepoštivanja uvjeta četvrte figure.

Neke životinje nisu ljudi. Svako razumno biće je životinja. Ovaj modus ne daje ispravan rezultat jer nije ispoštovan prvi uvjet da nijedna od pre­misa ne smije biti negirajuća partikularija. Dakle, ne može se zaključiti: Neki ljudi nisu razumna bića.

Neke životinje su ljudi. Svaka deva je životinja. Ovaj modus također ne daje produktivan rezultat, ali u ovom slučaju zbog nepoštivanja drugog u­vjeta za četvrtu figuru, obaveznosti univerzalnosti male premise kada su obje premise afirmativne. Dakle, ne može se zaključiti da su neki ljudi deve.

Produktivni modusi četvrte figure

Od šesnaest mogućih modusa kod četvrte figure pet modusa je produk­tivno.

1. Modus afirmativne univerzalije sa afirmativnom univerzalijom rezultira afirmativnom partikularijom.

Svaki čovjek ima tijelo. Svako razumno biće je čovjek. Zaključak: Neka tjelesa su razumna bića.

2. Modus afirmativne univerzalije sa afirmativnom partikularijom rezultira afirmativnom partikularnijom.

Svaka životinja je rastuće tijelo. Neke crne stvari su životinje. Zaključak: Neke crne stvari su rastuća tijela.

3. Modus negirajuće univerzalije sa afirmirajućom univerzalijom rezultira negirajućom univerzalijom.

Nijedan konj nije drvo. Svako biće koje rže je konj. Zaključak: Nijedno drvo nije biće koje rže.

4. Modus afirmirajuće univerzalije sa negirajućom univerzalijom rezultira negirajućom partikularijom.

Svako drvo je takve prirode da se može osušiti. Nijedan čovjek nije drvo. Zaključak: Neke od stvari koje se mogu sušiti nisu ljudi.

5. Modus afirmirajuće patikularije sa negirajućom univerzalijom rezultira negirajućom partikularijom.

Neke životinje su crne. Nijedan kamen nije životinja. Zaključak: Neke crne stvari nisu kamen.

Izvor: Akbar Eydi, Islamska logika, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Amar Imamović

Pitanja i odgovori