Primijenjena psihologija odgoja

Psihologija se bavi proučavanjem ponašanja čovjeka i istraživanjima u vezi s vrstama ljudskih aktivnosti u različitim sferama i upravo se zbog toga psihologija naziva i nauka o ponašanju.  Psihologija se bavi izučavanjem postupaka čovjeka, ali i životinja. 

Ponašanje je skup stanja, navika, akcija, motiva, reakcija i stavova koje svaki čovjek na različit i specifčan način pokazuje, to su postupci koji utječu na ostale ljude i postupci koje psihologija može proučavati, mjeriti i vrednovati, tj. ocijeniti.

Ova psihološka disciplina, koja je, ustvari, najvažnija i najprimjenjenija disciplina u psihologiji, nastoji primijeniti principe, zakone i dostignuća psihologije i njenih različitih disciplina u oblasti odgoja i obrazovanja.

U psihologiji odgoja proučavaju se teme kao što su: različite metode učenja i njihovi zakoni, proces razmišljanja, prisjećanje i pamćenje, memorija i zaborav, inteligencija i motivacija, evaluacija, mjerenje i primjena psihotestova, uloga učitelja i učenika u prenošenju znanja, uvjeti učenja, disciplina i akademski napredak.

Pitanja i odgovori