Održan sastanak Vijeća Istraživačkog odjela

Vijeće Istraživačkog odjela Fondacije “Mulla Sadra” nedavno je održalo važan sastanak radi analize dosadašnjeg postignuća Odjela i razmatranja planova za ostvarenje zacrtanih ciljeva istraživanja. Na sastanku su definirani naslovi stručnih djela čije je objavljivanje planirano u skoroj budućnosti i  aktivnosti koje treba poduzeti za ostvarivanje tih planova.

Vijeće Istraživačkog odjela pažljivo je proučilo dosadašnji rad i nakon rasprave dogovorilo naslove stručnih djela koja će biti štampana. Riječ je o djelima koja su nastala kao rezultat temeljitog istraživanja i predstavljaju značajan doprinos u odabranim stručnim područjima.

Osim toga, na sastanku su usuglašene sve potrebne aktivnosti koje će biti poduzete za realizaciju planova. Vijeće Istraživačkog odjela detaljno je razmotrilo logističke aspekte, resurse i rokove potrebne za uspješno ostvarenje ciljeva. Ova temeljita analiza omogućit će Odjelu da precizno planira korake koje treba poduzeti da bi se osiguralo uspješno ostvarenje zacrtanih ciljeva.

Vijeće Istraživačkog odjela Fondacije “Mulla Sadra” snažno je posvećeno svom radu i neprestano radi na postizanju vrijednih rezultata istraživanja. Ovaj sastanak predstavlja važan korak prema daljnjem napretku i stjecanju novih spoznaja u interesnim područjima Odjela. S jasno definiranim planovima, ciljevima i strategijom za njihovu realizaciju, Odjel je spreman pružiti značajan doprinos u svom području rada.

Uz podršku Fondacije “Mulla Sadra”, Vijeće Istraživačkog odjela ima čvrste temelje za daljnji uspjeh i vjerujemo da će njihov rad rezultirati objavljivanjem važnih stručnih djela koja će otvoriti put za nova istraživanja i nove spoznaje u budućnosti.

Pitanja i odgovori