Vrijeme i koristi hidžame

Ahmed ibn Abdullah ibn Zerejq rekao je da je Džafer ibn Muham­med – mir neka je na nj – prošao pored nekih ljudi koji su radili tretman kupinga. Kazao je: “Kamo sreće da ste to odgodili do nedjelje ujutro, jer bi vas to spasilo od raznih bolešćina.”

Allahov Poslanik mir i blagoslov Allahov neka je na nj i njegovu porodicuje rekao:“Kada imate problema s krvlju, izvršite  kuping. Ponekad se krv upali i može izazvati smrt.”

Prenosi se od Imama Baqira – mir neka je na nj – da je rekao: “Na­jbolji lijekovi kojima možete tretirati sebe su: ‘Klistiranje, udisanje para l­jekovitih pripravaka, kuping i banjanje u banji s parom.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori