Dova blistavosti

Dova al-Baha (Dova blistavosti) je dova koja se preporučuje muslimanima za učenje pred zoru tokom mjeseca ramazana kada se obično jede suhur.

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ مِنْ بَهَائِكَ بِأَبْهَاهُ وَكُلُّ بَهَائِكَ بَهِىٌّ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ بِبَهَائِكَ كُلِّهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ مِنْ جَمَالِكَ بِأَجْمَلِهِ وَكُلُّ جَمَالِكَ جَمِيلٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ بِجَمَالِكَ كُلِّهِ

“Bože moj, molim Te najblistavijim stepenima Tvo­­je blistavosti, a svi stepeni blistavosti Tvoje su bli­sta­vi, Bože moj, tražim od Tebe svom Tvojom bli­sta­voš­ću. Bože moj, molim te najljepšim stepenom Tvoje lje­po­te, a svi stepeni Tvoje ljepote su lijepi, Bože, zaista tra­žim od Tebe svim stepenima Tvoje ljepote.

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ مِنْ جَلاَلِكَ بِاَجَلِّهِ وَكُلُّ جَلاَلِكَ جَلِيلٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ بِجَلاَلِكَ كُلِّهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ مِنْ عَظَمَتِكَ بِأَعْظَمِهَا وَكُلُّ عَظَمَتِكَ عَظِيمَةٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ بِعَظَمَتِكَ كُلِّهَا

Bože moj, molim Te najuzvišenijim stepenima Tv­o­je uzvišenosti, a svi stepeni uzvišenosti Tvoje su uzvišeni, Allahu moj, tražim od Tebe svim stepenima Tvoje uzvišenosti. Allahu moj, molim Te najvećim ste­penima veličanstva Tvoga, a svi stepeni Tvoga ve­li­čan­­stva su veliki, Allahu moj, tražim od Tebe svim ste­penima Tvoga veličanstva.

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ مِنْ نُورِكَ بِأَنْوَرِهِ وَكُلُّ نُورِكَ نَيِّرٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ بِنُورِكَ كُلِّهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ مِنْ رَحْمَتِكَ بِأَوْسَعِهَا وَكُلُّ رَحْمَتِكَ وَاسِعَةٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ بِرَحْمَتِكَ كُلِّهَا

Allahu moj, molim Te najsvjetlijim stepenima svjet­­losti Tvoje, a svi stepeni svjetlosti Tvoje su svi­jet­li, Allahu moj, tražim od Tebe svim stepenima svjetlosti Tvoje. Allahu moj, molim Te najobuhvatnijim ste­pe­ni­ma Tvoje milosti, a svi stepeni Tvoje milosti su obu­hvatni, Allahu moj, tražim od Tebe svim stepe­ni­ma Tvoje milosti.

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ مِنْ كَلِمَاتِكَ بِأَتَمِّهَا وَكُلُّ كَلِمَاتِكَ تَامَّةٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ بِكَلِمَاتِكَ كُلِّهَا اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ مِنْ كَمَالِكَ بِأَكْمَلِهِ وَكُلُّ كَمَالِكَ كَامِلٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ بِكَمَالِكَ كُلِّهِ

Allahu moj, uistinu tražim od Tebe najpotpunijim riječima Tvojim, a sve riječi Tvoje su potpune, Allahu moj, zaista tražim od Tebe svim riječima Tvojim. Al­la­­hu moj, zaista, molim Te najsavršenijim ste­pe­nom Tvoga savršenstva, a svi stepeni Tvog savršenstva su sa­vr­še­ni, Allahu moj, uistinu tražim od Tebe svim stepenima Tvoga savršenstva.

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ مِنْ أَسْمَائِكَ بِاَكْبَرِهَا وَكُلُّ أَسْمَائِكَ كَبِيرَةٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ بِأَسْمَائِكَ كُلِّهَا اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ مِنْ عِزَّتِكَ بأَعَزِّهَا وَكُلُّ عِزَّتِكَ عَزِيزَةٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ بِعِزَّتِكَ كُلِّهَا

Allahu moj, molim Te najvećim Tvojim imenom, a sva imena Tvoja su velika, Allahu moj, molim Te svim imenima Tvojim. Allahu moj, molim Te naj­vi­šim stepenom Tvoje nesalomljive moći, a svi stepeni ne­salomljive moći Tvoje su nesalomljivi, Allahu moj, mo­lim Te svim stepenima Tvoje nesalomljive moći.

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ مِنْ مَشِيئَتِكَ بِأَمْضَاهَا وَكُلُّ مَشِيئَتِكَ مَاضِيَةٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ بِمَشِيئَتِكَ كُلِّهَا اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ مِنْ قُدْرَتِكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِى اسْتَطَلْتَ بِهَا عَلَى كُلِّ شَىْءٍ وَكُلُّ قُدْرَتِكَ مُسْتَطِيلَةٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ بِقُدْرَتِكَ كُلِّهَا

Allahu moj, molim Te najprovedenijom voljom Tvoju, a svi stepeni Tvoje volje su provedeni, Allahu moj, molim Te svim ste­penima volje Tvoje. Allahu moj, molim Te Tvojom mo­ći koja sve stvari nadmašuje, a Tvoja moć nad­ma­šuje sve, Allahu moj, molim te svom Tvojom moći.

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ مِنْ عِلْمِكَ بِاَنْفَذِهِ وَكُلُّ عِلْمِكَ نَافِذٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ بِعِلْمِكَ كُلِّهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ مِنْ قَوْلِكَ بِأَرْضَاهُ وَكُلُّ قَوْلِكَ رَضِىٌّ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ بِقَوْلِكَ كُلِّهِ

Allahu moj, molim Te najdjelotvornijim stepenom Tvog znanja, a svi stepeni Tvoga znanja su djelo­tvor­ni, Allahu moj, molim Te svim stepenima Tvoga znanja. Allahu moj, molim Te onim što od Tvoga govora naj­vi­še zadovoljava, a svaki govor Tvoj zadovoljava, Alla­hu moj, molim te svakim Tvojim govorom.

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ مِنْ مَسَائِلِكَ بِأَحَبِّهَا اِلَيْكَ وَكُلُّ مَسَائِلِكَ إِلَيْكَ حَبِيبَةٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ بِمَسَائِلِكَ كُلِّهَا اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ مِنْ شَرَفِكَ بِأَشْرَفِهِ وَكُلُّ شَرَفِكَ شَرِيفٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ بِشَرَفِكَ كُلِّهِ

Allahu moj, molim Te najomiljenijom od želja Tvo­jih, a sve želje Tvoje su omiljene Tebi, Allahu moj, mo­lim Te svim Tvojim željama. Allahu moj, molim Te najčasnijim stepenom časti Tvoje, a svi stepeni čas­ti Tvoje su časni, Allahu moj, molim Te svim ste­pe­nima Tvoje časti.

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ مِنْ سُلْطَانِكَ بِأَدْوَمِهِ وَكُلُّ سُلْطَانِكَ دَائِمٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ بِسُلْطَانِكَ كُلِّهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ مِنْ مُلْكِكَ بِأَفْخَرِهِ وَكُلُّ مُلْكِكَ فَاخِرٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ بِمُلْكِكَ كُلِّهِ

Allahu moj, molim te Tvojom najtrajnijom vlašću, a sva Tvoja vlast je vječna, Allahu moj, molim Te svom Tvojom vlašću. Allahu moj, molim te najslavnijim Tvojim kraljevstvom, a sva Tvoja kraljevstva su slav­na, Allahu moj, molim Te svim Tvojim kraljevstvima.

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ مِنْ عُلُوِّكَ بِأَعْلاَهُ وَكُلُّ عُلُوِّكَ عَالٍ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ بِعُلُوِّكَ كُلِّهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ مِنْ مَنِّكَ بِأَقْدَمِهِ وَكُلُّ مَنِّكَ قَدِيمٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ بِمَنِّكَ كُلِّهِ

Allahu moj, molim te najuzvišenijim stepenom uz­vi­šenosti Tvoje, a svi stepeni Tvoje uzvišenosti su uzvišeni, Allahu moj, molim te svim stepenima Tvoje uz­višenosti. Allahu moj, molim Te najstarijom od Tvo­­jih blagodati, a sve blagodati Tvoje su prastare, Alla­hu moj, molim Te svim Tvojim blagodatima.

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ مِنْ آيَاتِكَ بِاَكْرَمِهَا وَكُلُّ آيَاتِكَ كَرِيمَةٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ بِآيَاتِكَ كُلِّهَا اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ بِمَا اَنْتَ فِيهِ مِنَ الشَّأْنِ وَالْجَبَرُوتِ وَأَسْئَلُكَ بِكُلِّ شَأْنٍ وَحْدَهُ وَ جَبَرُوتٍ وَحْدَهَا اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ بِمَا تُجِيبُنِي [بِهِ] حِينَ أَسْئَلُكَ فَأَجِبْنِي يَا اَللَّهُ

Allahu moj, molim te najplemenitijim od Tvojih zna­menja, a sva znamenja Tvoja su plemenita, Allahu moj, molim Te svim znamenjima Tvojim.

Allahu moj, molim Te Tvojim položajem i veli­či­nom koja ti pripada i molim Te svakim položajem Tvo­jim pojedinačno i svakom veličinom pojedinačno. Alla­hu moj, molim te onim čime se odazivaš mojoj dovi ka­da tražim od Tebe, pa odazovi mi se, o Allahu.”

 

 

Dova pripisana petom imamu Muhammedu al-Bakiru, a prenosi je Ali ibn Musa al-Riḍha, osmi  imam.

Pitanja i odgovori