Migrena

Muhammed ibn Ibrahim al-Sarraj prenio je od ibn Mahbuba, od Hišama ibn Salima, od Habiba al-Sidžistanija – on je bio stariji nego Hariz al-Sidžistani, mada je Hariz bio znaniji od Habiba – koji je kazao:

“Požalio sam se Imamu Baqiru – mir neka je na nj – na migrenu koja me snalazi jedanput ili dvaput sedmično. Imam Baqir je rekao: ‘Stavi svoju ruku na mjesto bola i reci: O ti Očigledni, Prisutni, o Skriveni, ali ne i Odsutni, odazovi se svom slabašnom robu sa Svojom milosrdnom pomoći, otkloni od njega patnju. Ti si zacijelo Milostivi, Voljeni, Sve­moćni. Učite ovo tri puta i bit ćete oslobođeni bola, ako Bog da.”

Al-Sayyari je prenio od Muhammeda ibn Alija, od Muhammeda ibn Muslima, od Ali ibn Ebu Hamze, od Abu Bassira, koji je rekao:

“Čuo sam Muhammeda ibn Ali ibn Husejna – mir neka je na nj – kada je posjetio jednog od svojih sljedbenika u vrijeme kada je ovaj bio pogođen migrenom.” Proučio je dovu sličnu navedenoj.

Druga dova za migrenu:

“Zapiši sljedeće na papir i zakači to na oboljeli dio tjela: ‘U ime Al­laha Milostivog Samilosnog, svjedočim da Ti nisi bog kojeg smo mi iz­mislili niti gospodar čiji spomen prestaje, niti kralj kome ljudi pripisuju suparnike, niti je bilo prije Tebe boga kod koga smo tražili utočište i zaštitu i kojem smo se molili. Mi se klanjamo Tebi, Onome Kome niko nije ispomagao u našem stvaranju, ili koji je odgovoran za ono što si Ti učinio. Slava i hvala neka je Tebi, neka je blagoslov i mir na Muham­meda i njegovu porodicu. Molim Te za brzo izlječenje koje samo Ti da­ješ.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori