Logo
Printaj ovu stranu

Zdravlje

Ko god želi da mu hrana ne šteti, ne treba jesti dok ne osjeti glad. A kada jede, neka kaže: ‘U ime Allaha, sa Allahom.’

A A A
Bol u boku

Bol u boku

Muhammed ibn Kesir al-Bazwadi prenio je od Muhammeda ibn Sulejmana, koji se bavio učenjima Ehli-bejta, od Imama Ride – mir neka je na nj – da je on rekao:

“Požalio sam se Ali ibn Musa al-Ridi – mir neka je na nj – na bolove u lijevom i desnom kuku. Upitao je: ‘A šta misliš o sveobuhvatnom li­jeku, koji je općepoznat?’, misleći na ranije spomenuti lijek.’ Zatim je do­dao: ‘Što se tiče desnog boka, uzmi jedno zrno lijeka sa uvarkom kumina. Za lijevi bok uzmi uvarak celerovog korijena.’  Rekoh: ‘O sine Allahova Poslanika, da li da uzmem jedan ili dva miskala toga?’ On odgo­vori: ‘Ne, bolje je da uzmeš težinu jednog zrna i ozdravit ćeš, ako Bog da.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija "Mulla Sadra", Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Zadnji put promijenjen: Utorak, 11 Mart 2014 07:40
Fondacija Mulla Sadra u Bosni i Hercegovini
[email protected]
Bihaćka 14, 71000 Sarajevo
Tel. 033 721-280 Fax: 033 721-281