Logo
Printaj ovu stranu

Zdravlje

Ko god želi da mu hrana ne šteti, ne treba jesti dok ne osjeti glad. A kada jede, neka kaže: ‘U ime Allaha, sa Allahom.’

A A A
Benovo ulje

Benovo ulje

Yahya ibn al-Hadžadž prenio je od Muhammeda ibn Isaa, od Halid ibn Osmana, od Abu al-Aysa, koji je rekao:

“Spomenuo sam ulje u prisustvu Abu Abdillaha – mir neka je na nj – pa kada sam spomenuo benovo ulje (al-ban), Al-Baqir – mir neka je na nj – je rekao: ‘Benovo ulje je muško ulje i izvrsno ulje. Njegov parfem me privlači.’”

Prenosi se od Yahye ibn al-Husejba, od Hamze ibn Isaa, od Hariza ibn Abdullaha al-Sidžistanija, od Zarara, od Abu Džafera – mir neka je na nj – da je rekao: “Allahov Poslanik – mir i blagoslov Allahov neka su na nj i njegovu porodicu – je rekao: ‘Ko god se pomaže benovim uljem, neće mu šejtan nauditi, ako Bog da.’”

Amir al-mu'minin – mir neka je na nj – je rekao: “Najbolje ulje jeste ulje bena, ono je zaštita i ono je muško ulje; ono je sigurnost i zaštita od svake nevolje. Stoga, pomažite se njime, jer je Allahov Poslanik – mir i blagoslov Allahov neka su na nj i njegovu porodicu – to isto činio.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija "Mulla Sadra", Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Zadnji put promijenjen: Utorak, 11 Mart 2014 07:57
Fondacija Mulla Sadra u Bosni i Hercegovini
[email protected]
Bihaćka 14, 71000 Sarajevo
Tel. 033 721-280 Fax: 033 721-281